Leczenie nadwrażliwości na dźwięki i mizofonii metodą habituacji TRT

LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI NA DŹWIĘKI I MIZOFONII METODĄ HABITUACJI TRT[1]

Ograniczona tolerancja dzwięków [DST]

            W literaturze występuje wiele definicji, jednak wolimy stosować określenie "ograniczonej tolerancji  dźwięków" [ang.: DST - decreased sound tolerance], obecnej u osób wykazujących negatywne reakcje na dźwięk, który u przeciętnych osób nie wywołuje podobnych reakcji.[2]  Zgłaszane reakcje obejmują szereg negatywnych odczuć jak przykrość, niechęć, stres, złość, niepokój, ból czy strach. 

             DST może się objawiać jako jedyna dolegliwość pacjenta, lecz towarzyszy również takim stanom chorobowym jak urazy głowy, migrena, borelioza, zespół Williamsa, autyzm, objaw Bella, odsunięcie środków benzodiazepinowych, czy objawy po stapedektomii. Ograniczona tolerancja dźwięków jest powszechna wśród osób cierpiących z powodu szumu w uszach.

            Pacjentów skarżących się na DST można podzielić na dwie grupy. W przypadku pierwszej grupy negatywną reakcję wywołuje sam dźwięk, a dokładnie jego fizyczne właściwości. Pacjenci ci cierpią na typową nadwrażliwość na dźwięki. W przypadku drugiej grupy negatywna reakcja objawia się na określony zespół odgłosów (np. muzyka u sąsiada, żucie gumy, odgłos połykania z którym spotykają się w domu lub w szkole, głosy wybranych osób, odgłos klikania, kopiarki, cieknącej wody, trzaski, np. pochodzące z kominka, lub szelest papieru, odgłosy przelatujących samolotów itd.). Jednocześnie, pacjenci drugiej grupy potrafią znosić dużą dawkę innych dźwięków, jak głośna muzyka, czy hałas ulicy. Co więcej,

Psychoterapia poznawczo behawioralna jako jedna z form terapii dla osób z mizofonią

Psychoterapie nurtu poznawczego i behawioralnego oparte są na współczesnych teoriach naukowych dotyczących funkcjonowania psychicznego człowieka i weryfikowane wynikami badań, nad ich skutecznością.

Pacjenci (klienci) i terapeuci pracują razem nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu w kontekście związku jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące "tu i teraz" - w bieżącym życiu pacjenta. Wspólny punkt widzenia na

Różowy szum

Różowy szum jest sygnałem, którego widmo częstotliwościowe, a także widmowa gęstość mocy są proporcjonalne do odwrotności częstotliwości. Aby w pełni zrozumieć tę definicję należałoby najpierw scharakteryzować szum biały.

Wyobraźmy sobie białe światło, które zawiera fale elektromagnetyczne o wszystkich możliwych częstotliwościach. W ten sam sposób możemy opisać biały szum. Jest on zatem połączeniem wszystkich dźwięków o różnych

Leczenie pacjentów z nadwrażliwością słuchową (Hyperacusis) i innymi formami obniżonej tolerancji na dźwięki. Część I

Wydaje mi się że, w tych czasach mówi się  więcej o nadwrażliwości na dźwięki. Usłyszałem także niedawno o niezwykłym słowie: „mizofonia”. Czy mizofonię można utożsamiać z nadwrażliwością?

Wszystkie pojęcia mogą być mylące, więc zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia terminologii. David Baguley i Gerhard Andersson (2007) treściwie i jasno zdefiniowali nadwrażliwość słuchową jako: „Doznanie polegające na  nietolerowaniu nadmiernego natężenia dźwięku, znoszonego dobrze przez większość ludzi, wywołujące

Joomla templates by a4joomla