Mechanizmy mizofonii, autonomiczny układ nerwowy oraz układ limbiczny

Mechanizmy mizofonii: teoria dr. Hazell’a

Układ słuchowy funkcjonuje normalnie, lecz zachodzi silna reakcja układu limbicznego (odpowiedzialnego za emocje) i autonomicznego, z którymi układ słuchowy jest gruntownie związany.

AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY

Autonomiczny układ nerwowy (AUN lub ang. ANS) to część CUN (Centralnego układu nerwowego) i PUN (Obwodowego układu nerwowego), której nie kontrolujemy w świadomy sposób.

Na układ autonomiczny składają się:

Joomla templates by a4joomla