Terapia TRT

W ankiecie dotyczącej pytania "Czy chciałbyś/chciałabyś podjąć się TRT (Tinnitus Retraining Therapy)?" wzięło udział 147 osób.

Ankieta jednoznacznie pokazała, że tylko jedna osoba zdecydowała się na terapię TRT. Większość z was 50 % chciałaby się podjąć takiej terapii, 62 osoby potrzebują więcej informacji na ten temat. Natomiast 10 osób nie wierzy w skuteczność TRT. 

Biorąc pod uwagę fakt, że najliczniejszą grupą osób są osoby, które są zainteresowane terapią jest to sygnał dla specjalistów o zgłębienie wiedzy na ten temat. Osoby chore na mizofonię w Polsce są pozostawione same sobie. Oczekujemy pomocy i z pewnością każdy z nas podzieliłby się swoimi doświadczeniami i podjąby współpracę ze specjalistami.

Ankieta

Wyniki ankiety: "W jakim wieku zauważyłeś pierwsze objawy mizofonii?"

Wyniki ankiety: "W jakim wieku zauważyłeś pierwsze objawy mizofonii?" przedstawiają się następująco: najwięcej osób, prawie połowa ankietowanych (21 osób)  wskazała wiek- mniej niż 12 lat. Na wiek 12-15 osób wskazało 12 osób, a na wiek 15-18 lat- 7 osób. Najmniej ankietowanych (4 osoby) zaznaczyło wiek poniżej 18 lat. Z powyższych wyników można więc wywnioskować, że wraz ze wzrostem wieku, w którym ankietowani zauważyli pierwsze objawy mizofonii, liczba osób wskazująca na dany wiek proporcjonalnie malała. Nasuwa się więc stwierdzenie, że przeprowadzona ankieta jest potwierdzeniem tego, że mizofonia pojawia się w okresie dojrzewania. Należałoby więc przeanalizować zmiany i zachowania, które  nam wtedy towarzyszą.

Joomla templates by a4joomla